Thông báo chung

20/07/2014

6ab0c45cjw1ef1hcx0kelj20bt0gptbu

Không nghĩ tới nhanh như vậy ^^ Sơn trang của chúng ta đã được 2 năm rồi ạ 😀 Nhớ ngày nào còn tập tành viết , tập tành edit , mà giờ đã qua 2 năm … 😀  Vô vàn kỉ niệm , vô vàn niềm vui như thể mới chỉ là ngày hôm qua thôi 😀 Muội mong sao sơn trang cứ như thế này mãi nhé 😀 Yêu các tỷ :3

Tiếp tục đọc